top5.jpg
english version 
 
 

back


www.siplastprimer.pl

Siplast Primer® Szybki Grunt SBS jest unikalnym na polskim rynku środkiem gruntującym wykonanym ze specjalnie dobranego, kruchego asfaltu, wysokiej jakości rozpuczalników, dzięki czemu posiada wyjątkowe właściwości fizyko-mechaniczne i osiąga bezkonkurencyje parametry użytkowe w porównaniu z innymi, zwykłymi środkami do gruntowania.

Siplast Primer® jest wysokiej jakości preparatem produkowanym przy użyciu asfaltu modyfikowanego SBS o niewielkiej lepkości , wysokiej penetracji podłoża oraz krótkim czasie wysychania (poniżej 2,5 godziny). Utworzona przez Siplast Primer® powłoka chroni konstrukcje betonowe, stalowe przed działaniem wilgoci oraz wody (gruntowej i opadowej). Powłoka jest odporna także na działanie kwaśnych opadów, słabych kwasów oraz ługów. W zawiązku z tym zastosowanie Siplast Primera® jest bardzo szerokie od budownictwa ogólnego do specjalistycznych zastosowań w budownictwie przemysłowym oraz rolniczym (np. chlewnie, zbiorniki na odpady bytowe). Modyfikacja asfaltu w znacznym stopniu zwiększa odporność na starzenie oraz działanie warunków atmosferycznych także przy aplikacji w obniżonych temperaturach.

Zastosowanie:

Do betonu:
 • gruntowanie nowych podłoży pod każdy rodzaj pap asfaltowych,
 • wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych ław budowlanych, ścian i fundamentów,
 • gruntowanie wylewek betonowych pod posadzki (konieczne przewietrzanie),
 • wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych balkonów, loggi i tarasów,
 • wykonanie izolacji kręgów betonowych do studni, studni kanalizacyjnych, płyt obornikowych, gnojowic (od zewnątrz),
 • zabezpieczenie zbiorników na odpady bytowe – szamba (od zewnątrz),
 • gruntowania płyt betonowych mostów pod papy mostowe.
Do renowacji starych pokryć dachowych:
 • oczyszczanie i gruntowanie podłoży pod każdy rodzaj pap asfaltowych.
Do stali:
 • gruntowanie remontowanych i nowych blach stalowych i ocynkowanych pod papy termozgrzewalne (pasy nadrynnowe, opierzenia, obróbki dekarskie),
 • zabezpieczenie stalowych elementów ogrodzeniowych – siatki, słupy,
 • zabezpieczenie powierzchni metalowych np. elementy poręczy, barier energochłonnych, konstrukcje stalowe.
Do drewna:
 • impregnacja powierzchni drewnianej,
 • drewniane elementy ogrodzeń,
 • architektura ogrodowa – altany, szopy,
 • palisady – drewno w gruncie – przy kilkukrotnym naniesieniu,
 • gruntowanie płyt OSB i płyt wiórowych pod papy termozgrzewalne.

Informacje pochodzą ze strony produktu - www.siplastprimer.pl

 

Nowości

unimata

Zastosowanie:
Izolacja cieplna i akustyczna:
• dachów skośnych pomiędzy krokwiami,

• poddaszy użytkowych i nieużytkowych,

• stropodachów dwudzielnych,

• podłóg i stropów pomiędzy legarami,

• drewnianych i stalowych konstrukcji szkieletowych
SÓL DROGOWA
Znajduje zastosowanie w:
• domach jednorodzinnych,

• budynkach wielorodzinnych,

• budynkach użyteczności

publicznej,

• obiektach przemysłowych.Na zamówienie możemy przygotować mieszankę soli i piasku.
PIASEK PŁUKANY
piasek płukany
Produkt uzyskiwany w procesie przesiania na mokro pospółki wydobywanej ze złoża Waryś.
Posiada, jako materiał, stwierdzone badaniami laboratoryjnymi właściwości do produkcji betonów konstrukcyjnych i mas bitumicznych.
Znakomity jako podsypka do układania nawierzchni i obsypywania ciągów instalacji wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych.ŻWIR 8-16mm
Żwir
Uzyskiwany w procesie przekruszenia i przesiania na mokro granitowo- piaskowcowych otoczaków, odseparowanych z pospółki wydobywanej ze złoża Waryś.
Żwir przekruszony frakcji 8-16 posiada pełne badania pod względem przydatnoćci do produkcji betonów cementowych i mas bitumicznych dla potrzeb budownictwa i drogownictwa.PORTA DRZWI to:
• Drzwi wewnątrzlokalowe,

• Drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne,

• Drzwi techniczne,

• Ościeżnice.
 
  Strona główna | Oferta | Cennik | Kontakt | O firmie | Nowości | Linki | Copyright © 2007 Gambud S. A. | English version  
  Gambud S.A., ul. Kamienna 10, 31-403 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000054525
REGON 351118439, EKD 5153, NIP 677-11-78-070, Kapitał akcyjny: 2 870 500,00 zł

gambud.pl Darmowe pozycjonowanie